Utworzenie PAS-Z w Grabowcu
Data dodania: Styczeń 4, 2019r.

Nowy Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej uruchomiony w Grabowcu.
Opiekunem jest Pani Janina Zelem.

Aktualności
Trampolina