Walne Zebranie członków ZLOP
Data dodania: Czerwiec 19, 2018r.

Informujemy, że Zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Walne Zebranie Delegatów Członków ZLOP odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, pok. nr 8, godz. 16:00 (I termin), godz. 16:30 (II termin).

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad – głosowanie.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawozdanie z działalności ZLOP w 2017 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności ZLOP.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZLOP za rok 2017.
 13. Przerwa.
 14. Zmiany w składzie Zarządu;
 15. Kierunki działania ZLOP – program na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwał.
 17. Wolne wnioski – sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

Członków ZLOP prosimy o zgłaszanie Delegatów na Walne Zebranie do dnia 26 czerwca 2018 roku, wypełniając załączone niżej Upoważnienie. Dokument należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zlop.biuro@gmail.com

Oryginał Upoważnienia powinien zostać przekazany organizatorom przed Walnym Zebraniem w oznaczonym punkcie na sali obrad.

Telefon kontaktowy: 68 452 72 71

Zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu ZLOP.

Załączniki do pobrania:

1. Upoważnienie-do wypełnienia odręcznego

2. Upoważnienie-do edycji

Aktualności
Trampolina