Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa luster wymienionych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności

Aktualności
Trampolina