Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa luster wymienionych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności

Rozstrzygnięcie zamówienia na zakup i dostawę luster

Wpłynęła 1 oferta.

„KACPER” P.H.U.
Mirosław Kacprzyk, Zdzisław Kacprzyk
SPÓŁKA CYWILNA
65-005 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 92
NIP 929-10-18-267, Reg. 970443634
Oferta wpłynęła 12.07.2019 r.
Cena 2000,00 zł.

 

Aktualności
Trampolina