Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na zakup i dostawę sprzętu muzycznego, fotograficznego i komputerowego w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Link do bazy konkurencyjności

Rozstrzygnięcie zamówienia na zakup i dostawę sprzętu muzycznego, fotograficznego i komputerowego.

Wpłynęło 5 ofert

Wybrano:
Wilanka Sp. z o.o.
02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16
NIP: 7010819923, REGON: 380040717
Data wpłynięcia: 17.07.2019 r.
Cena: 62 042,43 zł

 

 

Aktualności
Trampolina