Zaproszenie na bezpłatne warsztaty
Data dodania: Styczeń 16, 2018r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości  serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty na otwarte szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Szkolenie jest bezpłatne, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób/podmiotów. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności poprawnego przygotowania wniosków w aplikacji SOWA w ramach konkursów dla podmiotów/osób chcących uczestniczyć w aplikowaniu o środki unijne z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki szkoleniu uczestnik nabędzie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania poprawnego formalnie i merytorycznie wniosku co zwiększy jego szansę na sukces w ogłaszanych konkursach.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres szkoleniams@crps.pl lub telefonicznie pod numerem 533 316 131.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na wskazany powyżej adres. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników, do udziału w szkoleniu zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie (korespondencja zostanie skierowana na adres e-mail/numer telefonu podany w formularzu rekrutacyjnym).

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z:

  1. Barbara Jegorow tel. 533 316 131

Ponadto informujemy, że Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie  nie zwraca kosztów dojazdu uczestników na szkolenia, ani nie zapewnia noclegu. Każda osoba otrzyma natomiast materiały szkoleniowe oraz catering.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

program-szkolenia-e-krzykowska

Kolejne szkolenia odbędą się w następujących miastach, w przypadku chęci udziału w szkoleniu w innym mieście prosimy o kontakt:

16.01.2018 r. Rzeszów

17.01.2018 r. Kraków

18.01.2018 r. Katowice

18.01.2018 r. Zielona Góra

19.01.2018 r. Kielce

19.01.2018 r. Opole

22.01.2018 r. Szczecin

22.01.2018 r. Białystok

23.01.2018 r. Olsztyn

23.01.2018 r. Poznań

24.01.2018 r. Gdańsk

24.01.2018 r. Bydgoszcz

24.01.2018 r. Wrocław

Z poważaniem

Monika Dembińska-Hybalska

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Tel. 533 316 131

Aktualności
Trampolina