Zapytanie ofertowe
Data dodania: Grudzień 7, 2018r.

W związku z realizacją projektu pn. „Razem przeciw wykluczeniu”, nr umowy RPLB.07.03.00-08-0010/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez inne podmioty, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków (catering) dla 117 osób.

Zachęcamy do składania ofert.

Oferta PDF (Pobierz)

Aktualności
Trampolina