Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie zakup artykułów papierniczych i plastycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych w projekcie pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”
Specyfikacja rzeczowa zamówienia i wymagania techniczne wykonania określa załącznik nr 2 do SOPZ.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w bazie konkurencyjności oraz w poniższym dokumencie:

Informacja o ogłoszeniu Zakup artykułów papierniczych i plastycznych

Aktualności
Trampolina