Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert dotyczących realizacji świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów  dietetycznych w ramach zadanie 3 Integracja Społeczna w ramach projektu „Lepsze jutro II”.

Zakres i tematyka warsztatów:

  • Podstawy zdrowego żywienia;
  • Ogólne zasady komponowania jadłospisu;
  • praktyczne porady;
  • indywidualne wskazówki żywieniowe;
  • tworzenie jadłospisów dostosowanych do wieku i stanu zdrowia;
  • segmentowa analiza składu ciała, wskaźnik BMI;
  • świadomy konsument, czyli jak wybierać w sklepie żywność.

Zapytanie ofertowe dotyczy 28 wizyt (spotkań/ warsztatów) w Punkcie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, dla 17 punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej rozmieszczonych na terenie miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego. 

W każdym z punktów jest ok. 15-20 uczestników. 

Czas trwania warsztatów: 2- 4 godzin.

Poniżej wykaz Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.

1. Zielona Góra: Drzonków, Kiełpin, Łężyca, Ochla, Racula, KIS ZLOP, Zielona Góra ARKA;
2. Gmina Czerwieńsk: Leśniów Wielki, Nietkowice, Płoty;
3. Gmina Sulechów: Brody, Kalsk, Kije, Pomorsko;
4. Gmina Świdnica: Grabowiec, Słone, ;
5. Gmina Zabór: Czarna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 20 luty  2019 r. do godz. 11:00 na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które  wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami . Telefon kontaktowy: 733 777 534

Uwaga! Termin składania aplikacji został wydłużony do dnia 27.02.2019 r. do godziny 11:00.

Aktualności
Trampolina