Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych do składania ofert dotyczących realizacji świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów  fotograficznych w ramach zadanie 3 Integracja Społeczna w ramach projektu „Lepsze jutro II”. 

Zakres i tematyka warsztatów:

  • Jak działa aparat cyfrowy;
  • Podstawy fotografii;
  • Jaki aparat wybrać;
  • Zajęcia praktyczne.

Zapytanie ofertowe dotyczy 17 warsztatów dla 13 punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej rozmieszczonych na terenie miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego.

W każdym z punktów jest ok. 15-20 uczestników.
Czas trwania warsztatów: 2 godziny.

 

Poniżej wykaz Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.

  1. Zielona Góra: Drzonków, KIS ZLOP, Łężyca, Ochla, Racula, Zielona Góra ARKA
  2. Gmina Czerwieńsk: Nietkowice, Płoty
  3. Gmina Sulechów: Brody, Pomorsko
  4. Gmina Świdnica: Grabowiec, Słone,
  5. Gmina Zabór: Czarna

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty potwierdzające kompetencje oraz ofertę należy przesłać w terminie do 07 marzec 2019 r. do godz. 11:00 na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które  wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Telefon kontaktowy: 733 777 534

Kryterium oceny oferty: cena oraz kwalifikacje i doświadczenie.

Aktualności
Trampolina