Zapytanie ofertowe – kurs KPP
Data dodania: Kwiecień 16, 2018r.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na usługę:

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” w ramach projektu: „Lepsze jutro” (RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku.

Szczegóły zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – formularz oferty (do edycji)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (do edycji)

Aktualności
Trampolina