1. Zamawiający:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Reprezentowany przez p. Romualda Malinowskiego – Prezesa ZLOP

Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra

NIP: 929-17-05-358

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakup nagłośnienia i sprzętu RTV dla projektu ,,Lepsze Jutro”.

  1. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Strona internetowa ZLOP (www.zlop.org.pl w zakładce Aktualności) – 08.03.2018r.

  1. Tryb postępowania:

Postępowanie dla zakupów o wartości do 50.000,- zł netto, zgodnie z § 4 uchwały
nr 72 Zarządu ZLOP z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu zakupu towarów i usług ZLOP.

  1. Informacja o złożonych ofertach:

W wyniku postępowania terminowo, do dnia 16.03.2018r. złożono cztery oferty.

RAGTIME Sp.J.

Ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

Cena oferty: 22.605,10 złotych brutto.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TONEX

Ul. Bohdziewicza 17

01-685 Warszawa

Cena oferty: 22.949,00 złotych brutto.

 

KAM – I Music Media Jarosław Igielski

Ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

Cena oferty: 25.768,50 złotych brutto.

 

Intermedia Agencja Interaktywna Bożena Szymczak

Ul. F. Rzeźniczaka 29B/5

65-119 Zielona Góra

Cena oferty: 22.481,55 złotych brutto.

 

  1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Intermedia Agencja Interaktywna.

Cena oferty: 22.481,55 zł brutto (18.277,68 zł netto).

  1. Uzasadnienie wyboru oferty:

Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferuje sprzęt z najniższą ceną. Sprzedawca zapewnia bezpłatną dostawę do ZLOP.

  1. Informacje dodatkowe:

Brak.

Aktualności
Trampolina