ZLOP wnioskuje o powołanie kolejnej rady.
Data dodania: Maj 29, 2019r.

56 organizacji pozarządowych z całego regionu podpisało się pod wnioskiem o powołanie Wojewódzkiej Rady .

Będzie to już czwarta tego typu rada w naszym regionie. W myśl przepisów, wniosek w tej sprawie należy składać do władz samorządowych każdorazowo po wygaśnięciu kadencji poprzedniej rady.

Na szczeblu wojewódzkim za każdym razem robi to Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

– Tym razem nie mieliśmy żadnych problemów z zebraniem odpowiedniej liczby podpisów – mówi prezes ZLOP Romuald Malinowski

ZLOP wnioskuje o powołanie kolejnej rady

Aktualności
Trampolina