Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Zielonej Górze- Raculi -Zadanie 3. Integracja Społeczna w ramach projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Link do bazy konkurencyjności

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 11.09.2020 R.  do godz 11.00

  1. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
  2. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Zamawiającego i adnotacją: „Nabór na Opiekuna Punktu AS-Z w Zielonej Górze-Raculi w ramach projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja społeczna. Nie otwierać”;
  3. Ofertę można złożyć na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17, w terminie do dnia 11.09.2020 r., do godz. 11.00;
  4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, Biuro ZLOP czynne
    w godz. 8:00- 16:00;
  5. Złożona oferta ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;

 

ZAPRASZAMY:)

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close