Spotkanie – Wolontariusze w Stowarzyszeniu, odbyło się dzisiaj w siedzibie aktywnego Stowarzyszenia „Siedlisko w Grabowcu”. Dziesięciu przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich w Koźli (z przewodniczącą Jadwigą Olejarz); Stowarzyszenia Pod Lipami z Lipna ( przewodniczący Krzysztof Fiedurek) i Stowarzyszenia „Siedlisko w Grabowcu” ( przewodnicząca Janina Zelem) wspólnie z moderatorem Romualdem Malinowskim – prezesem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych rozmawiało o działalności wolontariackiej w Stowarzyszeniach na rzecz lokalnego środowiska. Omówiono przepisy dot. Wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podkreślono potrzebę sporządzania „porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych” zawieranych pomiędzy korzystającym tj. stowarzyszeniem a wolontariuszem. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2021 – 2023” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close