W dniach 19-21 listopada 2021 w Ośrodku MCS „Zameczek” w Łagowie Fundacja „Współpraca” zorganizowała Szkolenie Młodych Społeczników dla 24 młodych lubuszan. Zorganizowane zostały prelekcje, zajęcia i warsztaty. Młodzież zdobyła wiedzę lub ją poszerzyła z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Nastąpił wzrost świadomości obywatelskiej oraz państwowej; rozwinęliśmy i wypromowaliśmy indywidualną filantropię oraz wolontariat; nauczyliśmy zarządzania zasobami ludzkimi i finansami.

Udział młodzieży pozwolił wzmocnić proces integracji i solidarności społecznej.

Realizując projekt poprzez współpracę z wolontariuszami (na podstawie porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych)  dołożyliśmy cegiełkę do budowania idei społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.

Uczestnicy posiedli wiedzę praktyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym jak zorganizować zebranie, przygotować preliminarz, plan imprezy lub pracy oraz zarządzania. Poznali, podczas prelekcji,  przedstawicieli organów przedstawicielskich, osób pełniących funkcje publiczne, urzędników, a także osoby z życia publicznego. Pozwoliło to zbudować lepszą więź pomiędzy młodzieżą, a urzędnikami oraz pokazało, że nie są to osoby, które alienują się od społeczeństwa.

Wykłady przyczyniły się również do pogłębienia wiedzy na temat działania samorządów, urzędów oraz piastowania funkcji publicznych i związanych z tym obowiązkami, a także bliższego zapoznania się z przysługującymi prawami obywatelskimi w państwie.

Zorganizowane warsztaty pokazały po raz kolejny, żę trzeba takich przedsięwzięć wyjazdowych połączonych z edukacją obywatelską jak najwięcej organizować dla młodzieży, w trosce o budowę lepszego społeczeństwa. Będziemy jako Fundacja w dalszym ciągu organizować tego rodzaju projekty i zapraszamy do współpracy i uczestnictwa.

Fryderyk Sawicki

Fundacja „Współpraca”

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close