Wykorzystanie

 

 

1% podatku na rzecz OPP – Sam decyduj na co idą Twoje podatki !

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze jako Organizacja Pożytku Publicznego
uprawniony jest do zbierania 1%

 

Masz problem z wypełnieniem pit-u?
Przyjdź!  Rozliczymy bezpłatnie PIT za CIEBIE! 

Cele, które realizujemy dzięki 1%:

  • wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej;
  • aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • poradnictwo prawne i psychologiczne;
  • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;
  • leczenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

 

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28) podać numer wpisu do KRS 0000169865, a także kwotę do przekazania – nie większą niż 1% należnego podatku.

Przypominamy, że nie trzeba dokonywać żadnej wpłaty na poczcie lub banku dzięki czemu nie ponosimy żadnych kosztów dodatkowych i nie tracimy czasu. Urząd skarbowy przekaże podaną kwotę 1% podatku bezpośrednio na konto Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Dla osób mających trudności z rozliczeniem podatku oferujemy również pomoc. Co roku w zamian za przekazanie 1% należnego podatku na rzecz ZLOP oferujemy możliwość bezpłatnego wypełnienia PIT-ów.

Organizacje pozarządowe bez statusu OPP za pośrednictwem ZLOP mogą pozyskać 1% na swoją działalność. Taka możliwość istnieje poprzez wskazanie celu szczegółowego, tj. w pozycji CEL wskazanie organizacji, na rzecz której chcemy przekazać nasz 1% podatku.

Zgodnie z uchwałą zarządu nr 32/2009 z dnia 06.10.2009r. organizacje członkowskie ZLOP mają możliwość otrzymywać dotacje na realizację ich zadań statutowych, na podstawie kwot przekazanych na rzecz ZLOP w ramach 1% podatku dochodowego.Warunkiem otrzymania dotacji przez członka ZLOP jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz opłacenie składki członkowskiej za rok 2011 (jeżeli do tej pory nie została uregulowana).

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close