Na prośbę pana Fryderyka Sawickiego umieszczamy na stronie.
„Zadanie publiczne będzie realizowane w trakcie 5-dniowego obozu szkoleniowo-warsztatowego w terminie 31 lipiec – 4 sierpień 2023 roku pod hasłem przewodnim „Aktywizacja młodzieży”. Przedsięwzięcie zahaczy o partycypację publiczną, promocję i rozwój wolontariatu, rozwój świadomości obywatelskiej, wzmacnianie zaufania i więzi pomiędzy samorządem,
a młodymi obywatelami.
Młodzież jest coraz mniej zainteresowana udziałem w życiu publicznym, działaniami społeczno-obywatelskimi, członkostwem
i aktywnością w stowarzyszeniach i fundacjach oraz wolontariatem. Wynika to z powszechnej wirtualizacji życia społecznego
i przenoszenia aktywności społecznej z realnego życia na jego wyobrażenia kreowane w środowisku internetu. Sytuacja taka zaburza procesy socjalizacyjne młodzieży. Postawy młodych ludzi powstają w oparciu o wirtualne przekazy, a nie w oparciu
o własne realne doświadczenia i kontakty z rówieśnikami. Powinniśmy podejmować działania, które wykształcać będą
u młodzieży postawy sprzyjające współpracy, kreatywności oraz komunikacji pozbawionej uprzedzeń i stereotypów. Zauważono także, że większość młodzieży nie wie, jak zainicjować proces samoorganizacji. Istnieje również potrzeba systematycznego umacniania wiary w skuteczność wspólnego działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. Niezwykle ważne jest też wspieranie działań wspólnych oraz budowanie zaufania interpersonalnego i zaufania obywateli do instytucji publicznych.
Grupy młodych ludzi, którzy chcą zaistnieć w życiu publicznym lub aktywnie działać na rzecz społeczności nie zna podstaw przygotowań, organizacji, realizacji czy rozliczenia zaplanowanych przedsięwzięć oraz nie orientuje się w zasadach funkcjonowania instytucji państwowych i jej organów.
W szkoleniu uczestniczyć będzie 35 osób. Do zadania zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa Lubuskiego.
Celem naszego projektu jest zainicjowanie postaw obywatelskich i społecznych u młodzieży oraz przyczynienie się do nabycia wiedzy dotyczących działań jednostek samorządu terytorialnego, praw obywatelskich, podziału struktur władz samorządowych, funkcjonowania wolontariatu i organizacji pozarządowych, obowiązków osób pełniących funkcje publiczne, pracy urzędników i samorządowców. Wiedza będzie przekazywana uczestnikom szkoleń podczas licznych prelekcji i dyskusji. Zajęcia będą przeprowadzane z ekspertami w tych tematach tj.: samorządowcami, prezesów instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych itd. Do zadania zaproszeni są uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.”
Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numer: 885 323 130 lub 726 660 600

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close