Rozpoczynamy nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą MINI GRANTY w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Celem każdej akcji jest wsparcie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego oraz promocja idei Korpusu na terenie województwa lubuskiego.

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to: 1000 zł na każdy MINI GRANT!

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego opiekuna projektu odpowiedzialnego za MINI GRANT, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności

Adresatami działań muszą być osoby przebywające na terenie woj. lubuskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 15 czerwca 2023 r. do 11 września 2023 r.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: zlop.biuro@gmail.com, w tytule wiadomości należy wpisać „Mini granty wolontariackie 2023”.

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Wnioski należy składać od 19 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 12 czerwca 2023 r. na stronie www.zlop.org.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu na MINI GRANTY 2023

Formularz wniosku MINI GRANTY 2023

Formularz oceny eksperta MINI GRANTY 2023

Wzór umowy MINI GRANTY 2023

Wzór sprawozdania MINI GRANTY 2023

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close