Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu XXII edycji Konkursu Wojewody Lubuskiego – „Społecznik Roku” – w obszarze pomocy społecznej województwa lubuskiego.

Przewodnią ideą konkursu – jest popularyzacja postaw, rozwiązań, lokalnych inicjatyw zasługujących na wyróżnienie w obszarze pomocy społecznej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy społeczników, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej  i organizacje pozarządowe, które prowadzą szeroko rozumianą działalność społeczną. Adresatami przedsięwzięcia są osoby, instytucje, organizacje, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin, doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych, w tym osamotnienia, wykluczenia, niepełnosprawności czy innych problemów społecznych.

Wzorem ubiegłych lat, do Konkursu mogą przystąpić osoby oraz podmioty, które przyślą wniosek opisujący działania w obszarze wsparcia społecznego.

 Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Alberta Schweitzera –„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.“

Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym regulamin i druk wniosku (do pobrania), znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/konkurs-spolecznik-roku-2023-w-pomocy-spolecznej-rozpoczety

Wnioski konkursowe (z dopiskiem „Społecznik Roku”), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w terminie do 13 października 2023 r. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close