Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na realizację Kursu na prawo jazdy kategorii C w ramach projektu „Lepsze jutro” (RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – wybrano ofertę złożoną przez:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Czesław Hołołub
ul. Józefa Czapskiego 26, Brzezie
66-100 Sulechów
NIP: 9271005534 REGON: 970043550

Złożona oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym, spełnia warunki zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów pozacenowych.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close