Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu pn. „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023” rozpoczął procedurę przyznania mini grantów na własne inicjatywy wolontariackie.

„Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” są przeznaczone dla wolontariuszy na realizację ich autorskiego działania na rzecz społeczności lokalnej, mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW, zmierzające do rozwiązania problemu danej społeczności lub pobudzające aktywności wolontariacką. Mini granty są sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

Celem Konkursu jest wyłonienie inicjatyw wolontariackich, które zostaną zrealizowane przez zespoły min. 2 wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania działań wolontariackich na terenie województwa lubuskiego.

Zgłaszane inicjatywy wolontariackie muszą być realizowane na terenie województwa lubuskiego i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz społeczności lokalnej lub pobudzających własną aktywność wolontariacką, np. organizacja plenerowego wydarzenia, przeprowadzenie integracyjnych warsztatów lub eventu sportowego.

W tym zakresie ZLOP jako Partner Regionalny Programu Korpusu Solidarności ogłasza konkurs.

Termin zgłoszeń upływa dnia 29.10.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz Formularzem wniosku o przyznanie mini grantu.

 

MINI GRANTY

 

 

 

 

 

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close