Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze -zadanie 3 Integracja Społeczna w ramach projektu „Lepsze jutro II”

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Od kandydatów na stanowisko Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PAS-Z) wymaga się:

1. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne,

– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,

– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

– dobra współpraca ze społecznością lokalną,

– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.

2. Wymagania dodatkowe:

– praktyczna umiejętność obsługi komputera,

– kreatywność,

– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz
integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opiekun PAS-Z będzie odpowiadał za:

1. Rekrutację podstawowych uczestników projektu oraz otoczenia zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi kryteriów kwalifikowalności,

2. Ustalenie i ewaluacja potrzeb uczestników projektu,

3. Sporządzenie diagnoz społeczno-zawodowych uczestników,

4. Prowadzenie dokumentacji planistycznej i wykonawczej Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej,

5. Planowanie i prowadzenie działań integracyjnych i innych według zdiagnozowanych potrzeb,

6. Współpraca z reprezentantami sołectw (instytucji), organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi (w tym Ośrodkami Pomocy
Społecznej),

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Życiorys (CV),

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

3. Kserokopie świadectw potwierdzających zdobyte wykształcenie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 04 luty 2019 r. do godz. 11:00 na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami . Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

Telefon kontaktowy: 733 777 534

Uwaga! Termin składania aplikacji został wydłużony do dnia 12.02.2019 r. do godziny 11:00.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close