Do dnia 31 sierpnia każdego roku mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski – nagrody honorowe.
Nagrody Kulturalne przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych. Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Natomiast nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznych animatorów kultury. Przyznane nagrody potwierdzone są również dyplomem.
Nagrody honorowe przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim. Nagrody honorowe stanowią statuetka i dyplom uznania.
 
Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o przyznanie nagród i nagród honorowych są:
 1. Marszałek Województwa Lubuskiego,
 2. Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego właściwa do spraw kultury,
 3. Wojewoda Lubuski,
 4. szkoły wyższe,
 5. jednostki samorządu terytorialnego,
 6. stowarzyszenia i związki twórcze,
 7. stowarzyszenia społeczno – kulturalne,
 8. instytucje kultury.
Wniosek o przyznanie nagród, powinien zawierać:
 1. dane kandydata,
 2. dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o dokonaniach uzasadniających przyznania nagrody,
 3. uzasadnienie wskazujące na wojewódzki charakter osiągnięć.
Decyzję o przyznaniu nagród i nagród honorowych podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego w formie uchwały.
 
Wniosek o przyznanie Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego/Nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu „Złoty Dukat Lubuski” powinien zawierać dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o jej przyznanie, zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
 
Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close