Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach prowadzonego projektu pn. „ Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora projektu.

Zakres obowiązków:
Nadzór nad całością realizacji projektu; koordynowanie poszczególnych zadań projektowych; dbałość o wysoką jakość powstałej dokumentacji związanej z projektem; administrowanie biurem projektu; tworzenie sprawozdawczości oraz raportów i zestawień związanych z projektem.

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe z dziedziny zarządzania lub finansów;
2) doświadczenie w realizacji projektów (mile widziane doświadczenie w projektach EFS);
3) znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
4) sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
6) dyspozycyjność i mobilność;
7) odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne;
8) umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Liczba miejsc: 1.
Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.
Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Koordynatora projektu” do dnia 8 marca 2018r., godziny 12:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close