Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach prowadzonego projektu pn. „ Razem Przeciw Wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, ogłasza nabór na stanowisko Pracownik socjalny.

Zakres obowiązków:
1. prowadzenie treningów motywacyjno–aktywizacyjnych;
2. rozwijanie wśród uczestników projektu umiejętności i kompetencji społecznych;
3. prowadzenie działań mających na celu naukę gospodarowania własnym budżetem;
4. dbałość o wysoką jakość powstałej dokumentacji projektowej;
5. tworzenie raportów i zestawień wewnętrznych.

Wymagania:
1) wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe;
2) doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem;
3) sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
4) dyspozycyjność;
5) odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne;
6) umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Liczba miejsc: 1.

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny – RPW” do dnia 27 lipca 2018r., godziny 13:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com /decyduje data wpływu/.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close