Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach prowadzonego projektu pn. „ Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji.

Zakres obowiązków:

przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu zgodnie z procedurami i standardami projektowymi na terenie powiatu zielonogórskiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego i żarskiego; dbałość o wysoką jakość powstałej dokumentacji związanej z rekrutacją; tworzenie raportów i zestawień wewnętrznych.

Wymagania:

1) wykształcenie średnie lub wyższe;

2) doświadczenie w realizacji projektów;

3) posiadanie kwalifikacji z zakresu prowadzenia rekrutacji;

4) sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;

6) dyspozycyjność i mobilność;

7) odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne;

8) umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Liczba miejsc: 1.

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji” do dnia 25 maja 2018 r., godziny 13:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close