Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Klubie Integracji Społecznej przy siedzibie ZLOP.

Nazwa i adres jednostki:
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17,

65-775 Zielona Góra

2. Czas zatrudnienia od 15 Stycznia 2018 r. do 28 września 2018r.; z możliwością przedłużenia umowy.

3. Czas pracy 20 godzin tygodniowo- godziny popołudniowe.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:

– wykształcenie: Wyższe, przygotowanie pedagogiczne – wykształcenie w tym kierunku lub uprawnienia pedagogiczne, kreatywność,

– dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,

– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

-sumienność w prowadzeniu dokumentacji PAS-Z

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,

– umiejętność obsługi komputera,

– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,

– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata, adresem email ),

– życiorys (CV)

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

– świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać na adres email: zlop.Lepszejutro@gmail.com) w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej KIS” w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. godz. 12:oo

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close