Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sulechowie

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sulechowie

Nazwa i adres jednostki: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra

1. Określenie stanowiska:
Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sulechowie

2. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, czas pracy :
Umowa – zlecenie; Czas zatrudnienia od 20 marca 2018r. do 28 września 2018r.;
Czas pracy 20 godzin tygodniowo- godziny popołudniowe.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
– wykształcenie: przygotowanie pedagogiczne – wykształcenie w tym
kierunku lub uprawnienia pedagogiczne,
– kreatywność,
– dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

4. Wymagania dodatkowe:
– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
– umiejętność obsługi komputera,
– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata,
adresem email ),
– życiorys (CV)
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
– świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać na adres email: zlop.lepszejutro@gmail.com) w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w
Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko opiekuna PASZ w Sulechowie” w terminie do dnia 19 marca 2018r. godz. 10.00 Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close