Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór uczestników kursów:

1. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP);

2. Kurs na prawo jazdy kategorii C.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba niepracująca, z Zielonej Góry lub jednej z gmin: Sulechów, Czerwieńsk, Zabór, Świdnica, w wieku od 18 lat (dotyczy kursu KPP) lub od 21 lat (dotyczy kursu na prawo jazdy kat. C), spełniająca kryterium zakwalifikowania do projektu zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny również spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  1. Bezdomny realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  2. Uzależniony od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  3. Długotrwale bezrobotny;
  4. Osoba zwolniona z zakładu karnego, mająca trudności w integracji ze środowiskiem;
  5. Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kryterium zakwalifikowania do projektu uczestnika podstawowego musi być udokumentowane (decyzja z Urzędu Pracy, oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z OPS-u o długotrwałym korzystaniu z pomocy społecznej, zaświadczenie o odbyciu terapii w Ośrodku Terapii Uzależnień, itp.)

Nabór uczestników na kursy trwa od 25 kwietnia do 7 maja 2018 roku w Klubie Integracji Społecznej (pok. nr 7 w siedzibie ZLOP, ul. Zacisze 17, Zielona Góra – w godzina pracy KIS: Pn., Wt., Śr. godz. 8:00-12:00, Czw. 12:00-16:00).

Kandydat powinien posiadać ze sobą Dowód Osobisty oraz dokument potwierdzający kryterium zakwalifikowania do kursu. Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych utworzona będzie lista rezerwowa uczestników.

Informacje szczegółowe dotyczące kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kursu na prawo jazdy kategorii C znajdują się na stronie internetowej ZLOP w zakładce „Aktualności”.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close