Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022 na uczelni Collegium Intermarium w Warszawie będą prowadzone zajęcia na studiach podyplomowych – Zarządzanie organizacjami pozarządowymi.

To idealny kierunek dla aktywnych działaczy i społeczników oraz dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat organizacji pozarządowych, III sektora czy społeczeństwa obywatelskiego. Studia adresowane są przede wszystkim do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów, które współpracują w administracji publicznej na szczeblu samorządowym, centralnym i innym.

Zajęcia na podyplomowych studiach z zarządzania będą odbywać się w trybie niestacjonarnym przez dwa semestry, poprzez zjazdy odbywające się w Warszawie a także w formie on-line. W programie studiów w sumie zaplanowanych jest 200 godzin zajęciowych z czego aż 120 godzin to zajęcia praktyczne prowadzone przez najlepszych specjalistów, którzy zajmują się tematyką trzeciego sektora w naszym kraju. Językiem wykładowym będzie język polski.

W programie studiów są przewidziane między innymi zajęcia dotyczące tematyki sprawozdawczości organizacji, społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną organizacji, podziałów polityczno-społecznych po 1989 roku, organizacji pozarządowych w polskim systemie prawnym, realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków na własne funkcjonowanie oraz fundraisingu organizacji. Program bierze pod uwagę również rolę wolontariatu i zlecanie zadań publicznych czy partycypację obywateli w konsultacjach społecznych.

Oferta studiów jest skierowana nie tylko do osób, które tworzą organizację pozarządowe – mogą to być również osoby zatrudnione w sektorze publicznym otwarte na współpracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Niewątpliwym atutem podjęcia tych studiów jest możliwość kontaktu z praktykami III sektora, administracji publicznej i instytucji, które działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o studiach oraz rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Collegium Intermarium: https://collegiumintermarium.org/zarzadzanie-organizacjami-pozarzadowymi/

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close