Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że dobiega końca realizacja projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, numer projektu POWR.02.06.00-00-0064/19-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Partner), Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Partner) i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider).

Na obecnym etapie projektu Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizują warsztaty/seminaria upowszechniające wypracowane w projekcie instrumenty wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym między innymi Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.

Odział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekomenduje Państwu udział w seminarium dotyczącym Standardu asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, który dla województwa lubuskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. 

Organizatorzy seminarium zaproszenie kierują przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zostaną Państwo poinformowani w oddzielnej wiadomości. Wtedy też przesłany zostanie do Państwa dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się seminarium. Program seminarium przesyłamy w załączeniu.

Prosimy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny, który znajduje się pod poniższym linkiem:
https://forms.gle/3rwZck18FMr3djDB9

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem seminarium:
Martyna Mądry,
martyna@jadwiga.org
Numer telefonu: 733 774 877

Więcej informacji na temat projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” znajdziecie Państwo na stronie: https://wlaczeniespoleczne.pl/

PROGRAM Seminarium AOON (1)Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close