2023.09.04_Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2023 [REGULAMIN KONKURSU] 2023.09.04_Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2023 [REGULAMIN KONKURSU]

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych realizujący projekt „Partnerstwo dla Wolontariatu” jako  partner regionalny Programu Korpus Solidarności  zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Celem konkursów jest docenienie pracy wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz promowanie ich działań-postaw, ukazanie w jak wielu dziedzinach naszego życia pojawia się wolontariat i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej oraz szerzenie idei wolontariatu.

 

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji  działających na terenie woj. lubuskiego.

 

Warunkiem udziału jest rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do dn.01.10.2023.

Wszystkich chętnych zapraszam do udziału w konkursie.

Zgoda opiekuna prawnego dla niepełnoletniego koordynatora lub wolontariusza ;

treść_@_opiekun_prawny

https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/art/ruszaja-konkursy-na-wybor-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci-2022.165.html

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close