Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się 8 września 2022 r. w sali gościnnego Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.

Na wstępie wójt gminy Izabela Mazurkiewicz zaprezentowała współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi.

WZ zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne z działalności ZLOP jako OPP za 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2021 r., które omówił prezes Zarządu ZLOP Romuald Malinowski. Następnie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Gracjana Pawlaka – przewodniczącego KR. Na wniosek Komisji Rewizyjnej WZ udzieliło absolutorium Zarządowi w składzie: Romuald Malinowski – prezes, Jerzy Teichert – wiceprezes, Teresa Sekuła – sekretarz i Wojciech Brodziński – członek. Z komisji Rewizyjnej odwołano Rafała Trafałę i Anitę Halon. Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano Janinę Zelem ze Stowarzyszenie Siedlisko w Grabowca gm. Świdnica i Tadeusza Jagiełowicza ze Stowarzyszenie Start z Zielonej Góry. Z członka Zarządu odwołano W. Brodzińskiego. Nowymi Członkami Zarządu zostali: Daniel Olejniczak ze Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych KRĄG w Gorzowie Wlkp. i Rafała Trafała ze Stowarzyszenia Młodzi Potrafią z Buchałowa. Zatwierdzono Strategię rozwoju ZLOP na lata 2021-2027 oraz planowane działania na lata 2022-2023. Uchwalono zmiany w Regulaminie opłacania składek członkowskich ZLOP. Przyjęto uchwały w sprawie zryczałtowanej formy zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem funkcji przez mandatariuszy ZLOP – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz z wykonywaniem funkcji przez prezesa Zarządu ZLOP.

Nowo przyjętym członkom zwyczajnym Zarząd ZLOP Romuald Malinowski wręczył zaświadczenia potwierdzające ten fakt. ZLOP na 31 grudnia 2021 r. zrzeszył 278 organizacji członkowskich.

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close