Informujemy, że Zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Walne Zebranie Delegatów Członków ZLOP odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, pok. nr 8, godz. 16:00 (I termin), godz. 16:30 (II termin).

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad – głosowanie.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawozdanie z działalności ZLOP w 2017 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności ZLOP.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZLOP za rok 2017.
 13. Przerwa.
 14. Zmiany w składzie Zarządu;
 15. Kierunki działania ZLOP – program na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwał.
 17. Wolne wnioski – sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Członków ZLOP prosimy o zgłaszanie Delegatów na Walne Zebranie do dnia 26 czerwca 2018 roku, wypełniając załączone niżej Upoważnienie. Dokument należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zlop.biuro@gmail.com

Oryginał Upoważnienia powinien zostać przekazany organizatorom przed Walnym Zebraniem w oznaczonym punkcie na sali obrad.

Telefon kontaktowy: 68 452 72 71

Zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu ZLOP.

Załączniki do pobrania:

1. Upoważnienie-do wypełnienia odręcznego

2. Upoważnienie-do edycji

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close