17 czerwca odbyło się Walne Zebranie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w gościnnej siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zielonej Górze.

Obradom przewodniczył Rafał Trafała, funkcje sekretarza pełniła Teresa Sekuła.
Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Gracjana Pawlaka udzielono absolutorium Zarządowi ZLOP oraz zatwierdzono planowane działania na 2023 rok przedstawione przez Prezesa Zarządu ZLOP Romualda Malinowskiego.
Wśród aktywnych uczestników WZ byli m.in. Elżbieta Barska z Fundacji HELFIJU z Zielonej Góry, Roman Czarnecki z Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA, Tadeusz Jagiełowicz ze Stowarzyszenia DOBRY START z Zielonej Góry-Drzonkowa, Waldemar Pieńkowski z Towarzystwa Turystycznego CHAPACZ, Elżbieta Ansilewska z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, Maciej Nowicki z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Katarzyna Kulikowska ze Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa, Czesław Fedorowicz z Euroregionu SPREWA-NYSA-BÓBR, Erwin Stróżyk z Fundacji JESIEŃ ŻYCIA.
Walne Zebranie jednogłośnie odwołało Jerzego Teicherta z członka Zarządu ZLOP i wybrało Macieja Nowickiego na członka Zarządu ZLOP.

W trakcie przerwy odbyło się posiedzenie Zarządu ZLOP, na którym wybrano Macieja Nowickiego na wiceprezesa Zarządu ZLOP, powierzając  zadania problematyki związanej z Unią Europejską i współpracy zagranicznej.

Miniony 2022 rok to 26 rok działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close