23 maja 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Posiedzenie rozpoczęto od uroczystego wręczenia Zaświadczeń dla nowo przyjętych organizacji

na członków zwyczajnych ZLOP:

 • Fundacja Zielona Arteterapia z Zielonej Góry reprezentowana przez Monikę Kurzyńską –  prezes Zarządu;
 • Fundacja „Dialog Europejski” z Wrocławia Oddział Zielona Góra – prezes Zarządu Magdalena Nędzi
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Długoszyn z powiatu sulęcińskiego, reprezentowane przez Rafała Tymkiewicza – prezesa Zarządu.

Zaświadczenia wręczali:

 • Romuald Malinowski –  prezes Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 • Czesław Fiedorowicz – GOŚĆ HONOROWY, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „SPREWA- NYSA- BÓBR”.

GRATULUJEMY!!!

Razem będziemy bardziej skuteczni!

Walne Zebranie Sprawozdawcze postanowiło jednogłośnie zatwierdzić :

 • roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego ZLOP za 2023 r.
 • sprawozdanie finansowe za 2023 r.
 • sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych uzyskanych z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r.
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawiony przez przewodniczącego Gracjana Pawlaka Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi ZLOP za 2023 r.

w składzie:

Romuald Malinowski – prezes Zarządu,

Maciej Nowicki – wiceprezes,

Daniel Olejniczak – wiceprezes,

Rafał Trafała – wiceprezes

Teresa Sekuła – sekretarz.

Nowy członek Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

W głosowaniu tajnym wybrano Beatę Zatylną – prezes Zarządu Fundacja „Pomoc i Nadzieja” Świebodzin

na członka Zarządu ZLOP w miejsce odwołanego Daniela Olejniczaka.

GRATULACJE!!!

Nowy członek Komisji Rewizyjnej ZLOP.

W głosowaniu jawnym odwołano Janinę Zelem (złożyła rezygnację) z członka Komisji Rewizyjnej ZLOP

i wybrano Zofię Kulikowską – prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa na członka

Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna wybrała Zofię Kulikowską na sekretarza Komisji Rewizyjnej.

GRATULACJE!!!

Walne Zebranie Sprawozdawcze ZLOP jednogłośnie powołało na członków Rady ZLOP:

 1. Halinę DrgasStowarzyszenie Katolicka Wschowa we Wschowie,
 2. Czesława FiedorowiczaStowarzyszenie Gmin RP Euroregion „SPREWA-NYSA-BÓBR” w Gubinie,
 3. Michała Geciowa – prawnika (radcę prawnego) z Czerwieńska,
 4. Monikę KurzyńskąFundacja Zielona Arteterapia w Zielonej Górze,
 5. Magdalenę NędziFundacja Dialog Europejski we Wrocławiu Oddział Zielona Góra,
 6. Krzysztofa SmorągaStowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa, powiat zielonogórski,
 7. Rafała TymkiewiczaStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Długoszyn, powiat sulęciński,
 8. Justynę Zakrzewską-WoźniakStowarzyszenie Miłośników Czarnej, powiat zielonogórski
 9. Tomasza ŻółkiewiczaFundacja Natura Polska w Lubomyślu, powiat żarski

Rada wybrała Justunę Zakrzewską-Woźniak na przewodniczącą i Rafała Tymkiewicza na wiceprzewodniczącego.

GRATULUJEMY!!!

Zgodnie ze statutem ZLOP Rada jest organem doradczym Walnego Zebrania i Zarządu ZLOP. Opiniuje stanowiska i dokumenty o istotnym znaczeniu merytorycznym z inicjatywy własnej, na wniosek Walnego Zebrania lub Zarządu. Członkowie Rady mogą pełnić określone przez Zarząd funkcje w zakresie reprezentacji zewnętrznej. Rada pracuje na podstawie przyjętego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd regulaminu.

Na zakończenie po dyskusji zatwierdzono „Kierunki działania ZLOP na lata 2024-2025”.

Ogromne podziękowania Pani ANICIE BURACZEWSKIEJ Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze za udzielone wsparcie oraz Katarzynie Amrogowicz za prezentację współpracy CIS ze ZLOP-em w zakresie realizacji zadania „Lepsze jutro” i „Lepsze jutro II”.

Przewodniczącym Walnego Zebrania był Rafał Trafała , a sekretarzem Teresa Sekuła.

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close