Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych  odbyło się 11.07.2020 w Dąbiu w powiecie krośnieńskim z udziałem ponad 30 delegatów organizacji członkowskich ZLOP dokonało pozytywnej oceny działalności ZLOP za lata 2015 – 2019. Zatwierdzono: Roczne sprawozdanie z działalności ZLOP jako organizacji pożytku publicznego za 2019 r.; Sprawozdanie finansowe za 2019 r. i sprawozdanie z wy korzystania „Jednego procenta” w 2019 r. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi za 2019r. W głosowaniu nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu prezes ZLOP Romuald Malinowski, wiceprezes Wojciech Brodziński i członek Zarządu Jan Klemt uzyskali jednogłośną akceptację. Natomiast jednogłośnie nie udzielono absolutorium członkowi Zarządu Patrykowi Lewickiemu. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 2020-2024. Na prezesa ZLOP jednogłośnie wybrano Romualda Malinowskiego. Z pośród sześciu kandydatów na członków Zarządu w głosowaniu tajnym wybrano następujących kandydatów: Wojciecha Brodzińskigo, Jolantę Łagunę-Woźniak, Pawła Plewkę i Martę Wojciechowską. Do Komisji Rewizyjnej z czterech kandydatów największą ilość głosów otrzymali: Anitę Hałoń, Gracjana Pawlaka i Rafała Trafałę. Zatwierdzono program działania ZLOP na lata 2020-2024 oraz przyjęto zmiany w Statucie ZLOP. Dziękujemy władzom gminy: wójtowi Marcinowi Reczuch i przewodniczącej Rady Gminy Helenie Rewers-Polewka za udzielone wsparcie i udział w obradach. Obradom przewodniczył Krzysztof Smorąg, a sekretarzem WZ była Zofia Kulikowska.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close