ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa LUBUSKIEGO.
Termin: 12.05.2021 r., godz. 17:00-20:00
Zgłoszenia udziału w spotkaniu poprzez link: https://forms.gle/ZyvhvYcbnojhhduD6
Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania na platformie ZOOM.
Program spotkania:
1. Powitanie i otwarcie spotkania
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Łukasz Porycki, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego,
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
– Patryk Lewicki, Przewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego,
– Adam Szulczewski, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Wiceprzewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego,
– Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej.
3. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
– Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej.
4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
5. Nie takie straszne RODO.
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR.
6. Informacje na temat Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
– Patryk Lewicki, Przewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego
– Adam Szulczewski, Wiceprzewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego
Moderator:
– Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych
Organizatorzy wydarzenia:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
w porozumieniu i współpracy z:
• Rada Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
• Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM,
• Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR z partnerami regionalnymi,
• Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
• Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
• Fundacja na rzecz Collegium Polonicum,
• Województwem Lubuskim.
Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close