ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1 . Zamawiający:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Reprezentowany przez p. Romualda Malinowskiego – Prezesa ZLOP

Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra

NIP: 929-17-05-358

2. Przedmiot zamówienia:

Komputery przenośne, Akcesoria komputerowe i Tablety graficzne dla projektu ,,Lepsze Jutro”.

3. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Strona internetowa ZLOP (www.zlop.org.pl w zakładce Aktualności) – 22.02.2018r.

4. Tryb postępowania:

Postępowanie dla zakupów o wartości pomiędzy 20.001,- zł netto do 50.000,- zł netto – zgodnie z § 4 uchwały nr 72 Zarządu ZLOP z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu zakupu towarów i usług ZLOP.

5. Informacja o złożonych ofertach:
W wyniku postępowania do dnia 28.02.2018r. nie złożono żadnej oferty.

6. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Mimo opublikowania ogłoszenia oraz dostarczenia oferty do trzech konkurencyjnych potencjalnie zainteresowanych podmiotów nie złożono ofert.

W związku z brakiem ofert, zgodnie § 4 pkt 1. uchwały nr 72 Zarządu ZLOP
z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu zakupu towarów i usług ZLOP, dokonano analizy ofert u sprzedawców w Internecie oraz na rynku lokalnym.

W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy GaMP Sp. z o.o. Al. Konstytucji 3-go Maja, 65-803 Zielona Góra. Cena oferty: 61.254,00 zł brutto (49.800,00 zł netto).

7. Uzasadnienie wyboru oferty:
Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferuje sprzęt z najniższą ceną. Laptopy objęte są 3-letnią gwarancją producenta (wykonywaną u użytkownika). Bezpłatna dostawa do ZLOP.

8. Informacje dodatkowe:
Brak.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close