Z posiedzenia Zarządu ZLOP. Na ostatnim grudniowym posiedzeniu Zarząd ZLOP podjął pięć Uchwał:
1. nr 45/2021 w sprawie rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. 157203,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje członkowskie; 18273,00 zł na realizację zadań przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze ( w tym 16 Oddziałów Rejonowych w województwie). 51348,90 na realizację zadań statutowych ZLOP oraz 4629,08 fundusz rezerwowy. Łączna kwota – 231 453,98 zł.
2. nr 46/2021 w sprawie skreślenia Stowarzyszenia „Działamy Razem” w Wysokiej w pow. międzyrzeckim z powodu podjętej likwidacji. Szkoda – Stowarzyszenie to ma duży dorobek w realizacji miejscowych inicjatyw.
3. nr 47/2021 – przyjęcie Żagańskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt „ZWIERZOLUBY” w Żaganiu. GRATULUJEMY i życzymy zrealizowania zamierzeń.
4. nr 48/2021 – utworzenie FUNDUSZU REZERWOWEGO ZLOP. Jest to realizacja uchwały Walnego Zebrania ZLOP z 2 lipca 2022r. Na Fundusz będą przekazywane składki członkowskie ZLOP w wysokości 30% oraz 2% wpłat z tyt. 1%. Środki finansowe będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku w głównej mierze z przeznaczeniem na wsparcie organizacji członkowskich.
5. nr 49/2021 w sprawie przyjęcia firmy JURKOM JERZY TEICHERT z Zielonej Góry na członka wspierającego ZLOP. Zachęcamy kolejne firmy do wspierania działalności ZLOP.
Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close