Zachęcamy do zapoznania i składania wniosków – Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
❗❗❗ Uwaga Konkurs ❗❗❗
👉 Przeznaczamy 4,5 mln. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego 🇵🇱🇪🇺 na usługi społeczne w województwie lubuskim! Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokumentację konkursową na wsparcie usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
👉 Termin składania wniosków od 14 do 21 czerwca 2021 r. Na co można otrzymać wsparcie unijne? To środki na:
· rozwój usług opiekuńczych i/lub asystenckich, np.: Kluby Seniora, Dzienne Domy Pomocy,
· tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym;
· rozwój usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
· dostęp do usług m.in. bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego.
Bliższe informacje i zasady konkursu: https://rpo.lubuskie.pl/…/ogloszenie-konkursu-nr-rplb…
Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close