Pragniemy  podziękować wszystkim zaangażowanym za współpracę w projekcie „Lepsze jutro II” Zadnie 3. , który dobiegł końca.

Dziękujemy za wsparcie, wyrozumiałość, współpracę a także mile spędzony czas.

 

ZLOP zakończył realizację Zadania 3. integracja społeczna projektu „ Lepsze jutro II”.

 

30 czerwca 2022 r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych jako partner Miasta Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej zakończył realizację Zadania 3. integracja społeczna projektu „Lepsze jutro II”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Liczby i statystyka pokazują szeroki zakres projektu:

 • Czas realizacji – 3 lata i 9 miesięcy,
 • Obszar działań – Zielona Góra i miejscowości powiatu zielonogórskiego w ramach ZIT
  z gminy Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór,
 • 29 Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej, w których uczestniczyło łącznie 71 grup uczestników: KIS ZLOP, Chynów Arka, Drzonków, Jeleniów, Łężyca, Ochla, Kiełpin, Nowy Kisielin, Racula, Czerwieńsk, Leśniów Wielki, Nietkowice, Nietków, Płoty, Sycowice, Sulechów, Brody, Kalsk, Kije, Pomorsko, Grabowiec, Koźla, Letnica, Słone, Zabór, Czarna, Droszków, Milsko, Przytok,
 • 1120 uczestników projektu, w tym 407 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i 713 osób z otoczenia uczestników podstawowych wspierających proces reintegracji społecznej,
 • 25 zorganizowanych i przeprowadzonych kursów zawodowych,
 • 343 uczestników kursów zawodowych zakończonych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych,
 • Personel projektu – 3 stanowiska, łącznie 10 osób,
 • 38 opiekunów Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej zatrudnionych do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu,
 • 25 zatrudnionych specjalistów rozwijających indywidualne kompetencje i umiejętności uczestników projektu w ramach wytyczonej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej,
 • 957 zajęć warsztatowych przeprowadzonych z uczestnikami przez podmioty zewnętrzne w siedzibach PAS-Z,
 • 1500 grupowych wyjazdów integracyjnych i aktywizujących społecznie i kulturalnie
  do Teatru Lubuskiego, Filharmonii Zielonogórskiej, Cinema City, Centrum Nauki Keplera, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Wojskowego w Drzonowie, Muzeum Etnograficzne
  w Ochli, do kręgielni, na baseny CRS i Sulechowianka,
 • 6 letnich wyjazdów integracyjnych,
 • 300 000 zł. przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia do Punktów AS-Z
  na potrzeby zajęć prowadzonych z uczestnikami, sprzęt pozostaje w gminach jako potencjał organizacji pozarządowych, do wykorzystania na potrzeby środowiska lokalnego,
 • 440 000 zł. przeznaczonych na dostawy materiałów papierniczych i plastycznych
  na potrzeby zajęć prowadzonych z uczestnikami w Punktach AS-Z,
 • 450 000 zł. Przeznaczonych na dostawy artykułów na poczęstunek podczas zajęć
  w PAS-Z.

 

Realizacja Zadania 3. przyczyniła się do ograniczenia wpływu zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego na funkcjonowanie uczestników projektu, a uzyskane kompetencje, umiejętności
i kwalifikacje zawodowe pomogą im wejść lub ponownie wrócić po okresie bezrobocia na rynek pracy.

Nie byłoby to możliwe bez współpracy Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
z Miastem Zielona Góra,  jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami integracji
i pomocy społecznej, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i społecznymi.
Na poziomie lokalnym życzliwie i aktywnie układała się współpraca  ZLOP z sołtysami i radami sołeckimi, jednostkami OSP, KGW, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie Zielonej Góry i czterech gmin powiatu zielonogórskiego – Czerwieńska, Sulechowa, Świdnicy
i Zaboru.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych dziękuje wszystkim instytucjom i podmiotom wspierającym w okresie prawie czterech lat realizację Zadania 3. bez ich dobrej woli, zrozumienia, troski i zaangażowania funkcjonowanie Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej nie byłoby możliwe.

 

Szczególne wyrazy uznania należą się opiekunom Punktów AS – Z, którzy pracowali od podstaw
z uczestnikami w ich środowisku.

Działania opiekunów ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych cechowały wielokrotnie wielkie zaangażowanie i kreatywność adekwatne
do złożoności i trudności zadań.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych składa opiekunom PAS-Z podziękowanie
i gratulacje za działania, które otwierały serca i umysły uczestników projektu i lokalnego środowiska. Za to, że przełamywali bariery z betonu, dokonywali rzeczy wydawałoby się niemożliwych.

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych życzy wszystkim opiekunom i uczestnikom radości z efektów włożonej pracy i wiary, że jeśli nie teraz, to może jutro to, co zostało zrobione okaże się niezwykle ważne.

 

 

Projekt „ Lepsze jutro II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close