Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych informuje o uruchomieniu procedury zamówienia publicznego – zasady konkurencyjności na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć z uczestnikami Zadania 3. Integracja Społeczna projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Link do bazy konkurencyjności.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.07.2021 r. do godziny 12:00

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca zamieści ofertę jako podpisane dokumenty .pdf w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl lub umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Zamawiającego i adnotacją: „Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego” w ramach projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna. Nie otwierać” .

Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17, w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godziny 12:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, Biuro ZLOP czynne w godz. 8:00 – 15:00.

Złożona oferta ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ZAPRASZAMY:)

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close