Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konkursu, w którym zostaną wyłonione i  dofinansowane organizacje poradnicze świadczące usługi w obszarach: poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne, rodzinno-pedagogiczne, konsumenckie oraz zawodowe.

Kto jest realizatorem projektu? Realizatorem projektu jest partnerstwo organizacji: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, które w 2023 roku będzie realizowało projekt „Polskie Inicjatywy Poradnicze”.

 

Kto finansuje projekt?
„Polskie Inicjatywy Poradnicze” to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.

 

Cel projektu:
Wzmocnienie i zwiększenie rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych prowadzonych przez nieformalne grupy działające przy Kościołach Katolickich, innych związkach wyznaniowych oraz uczelniach wyższych na terenie całego kraju.

 

Główne założenia:
Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu, w którym zostaną wybrane i dofinansowane organizacje poradnicze świadczące usługi poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinno-pedagogicznego, konsumenckiego i zawodowego.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?
Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej takie jak:
-uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych – nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

 

Kto będzie odbiorcą działań?
Osoby doświadczające trudności życiowych, niesamodzielne, niezaradne życiowo, znajdujących się w kryzysie, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Przebieg działań w projekcie:
• Ogłoszenie konkursu zostanie poprzedzone działaniami informacyjnymi i promocyjnymi projektu, poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej tematycznej, na stronie internetowej oraz FB.
• Po ogłoszeniu naboru wniosków na początku 2023 r., kolejnym etapem będzie  ocena formalna i metryczna.
• Opublikowanie  listy rankingowej będą podpisywane umowy o dofinansowanie.  
• Możliwość udziału w konkursie „Poznajmy się” dla wyłonionych beneficjentów.

 

Wsparcie finansowe:
• W ramach ogłoszonego konkursu do rozdysponowania będzie 308 000,00 zł., dla około 20 organizacji.
• Wartość jednego grantu będzie nie mniejsza niż 10 000,00 zł i nie większa niż  15 000,00 zł.  

 

Wsparcie merytoryczne:
• Planuje się, że organizacje poradnictwa udzielą pomocy ok. 420 osobom lub rodzinom potrzebującym wsparcia.
• Wsparcie szkoleniowe dla beneficjentów programu.
• Seminaria na temat sposobów realizacji, monitorowania działań i rozliczania inicjatywy w formie cyklu projektowego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie, formularze wniosków (harmonogram, regulaminy, wzory wniosków, umów) oraz kontakt do Operatorów znajdą Państwo na stronie internetowej projektu www.inicjatywyporadnicze.pl w zakładce Granty-dokumenty do pobrania.

Wszystkie informacje będą również na bieżąco zamieszczane na profilu FB www.facebook.com/PolskieInicjatywyPoradnicze.

 

DO POBRANIA:

plakat

ulotka

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close