Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan (Partner projektu) wraz z Liderem projektu Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) zapraszają Państwa do udziału w projekcie „Mocna NGO”, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego minimum 30 organizacji pozarządowych (NGO) z całej Polski, działających na rzecz upowszechnienia dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych, w okresie od października 2021 r. do września 2022 r., poprzez przeprowadzenie wsparcia szkoleniowego dla 192 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w zakresie prowadzenia audytów dostępności.

Rekrutacja jest prowadzona w oparciu o dwustopniową analizę złożonej dokumentacji:

 1. kryteria formalne: złożenie formularza rekrutacyjnego, prowadzenie statutowej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wskazanie wiodącego obszaru działania (zgodnie ze statutem)
 2. kryteria premiujące: reprezentowanie NGO działającej w przynajmniej jednym z obszarów tematycznych; reprezentowanie NGO działającej w przynajmniej 2 lub więcej obszarach takich jak: zdrowie, sport i turystyka, szkolnictwo wyższe, edukacja, kultura, usługi społeczne, rynek pracy i transport.
 • W czasie realizacji Projektu przedstawiciele/ki zgłoszonych organizacji pozarządowych otrzymają wsparcie szkoleniowe w zakresie prowadzenia audytów z trzech dziedzin dostępności: architektonicznej, cyfrowej albo informacyjno-komunikacyjnej.
 • Do dyspozycji będą materiały i narzędzia, repozytorium e-learningowe, metodologia przeprowadzania audytów dostępności.
 • Uczestnicy/ki wykonają Pilotażowe audyty dostępności w trzech obszarach (cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym). Przeprowadzenie audytu pozwoli sprawdzić zdobytą podczas szkolenia wiedzę.
 • Rekrutacja do projektu odbywa się na terenie całego kraju, a szkolenia w różnych regionach Polski, tak by umożliwić łatwy dojazd zgłoszonym uczestnikom.
 • Organizacja biorąca udział w szkoleniach zostanie przygotowana do świadczenia usług certyfikacji, w tym do ubiegania się o uzyskanie statusu podmiotu dokonującego certyfikacji, o którym mowa w Ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r.

Oferowane wsparcie:

 • 48-godzinny pakiet szkoleniowy (łącznie 16 dni x 8 godz.) ma na celu przygotowanie NGO do prowadzenia audytów, według wymogów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach kompleksowego programu szkoleń zaplanowano 3 moduły szkoleniowe:

 • moduł z audytowania cyfrowego (5 dni x 8 godz. dydaktycznych)
 • moduł z audytowania informacyjno-komunikacyjnego (5 dni x 8 godz. dydaktycznych)
 • moduł z audytowania architektonicznego (5 dni x 8 godz. dydaktycznych)

oraz moduł wprowadzający do zagadnień dostępności (1 dzień x 8 godz. dydaktycznych)

W przypadku osiągnięcia limitu osób na dany termin szkolenia (max 12 osób) wprowadzona zostanie lista rezerwowa uczestników lub zaproponowany zostanie inny termin szkolenia

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zapewnione jest wyżywienie dla wszystkich uczestników szkolenia i nocleg (tylko dla osób zamieszkałych pow. 50 km od miejsca szkolenia).

AKTUALNY HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ w 2022 roku DOSTĘPNY JEST NA STRONIE:

https://firr.org.pl/projekty/krajowe/mocna-ngo/

W załączeniu – informacja o projekcie.

ZA REALIZACJĘ SZKOLENIA Z MODUŁU ARCHITEKTONICZNEGO ODPOWIADA PARTNER PROJEKTU – STOWARZYSZENIE MŁODYCH LUBUSZAN z siedzibą w Sulęcinie.

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z OBSZARU DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ w 2022 roku prezentuje się tak:

Grupa 7, miejsce szkolenia: Warszawa, 14-16 marca, 13-14 kwietnia (5 dni)

Grupa 8, miejsce szkolenia: Kraków, 20-22 kwietnia, 18-19 maja (5 dni)

Grupa 9, miejsce szkolenia: Opole, 4-6 maja, 25-27 maja (6 dni)

Grupa 10, miejsce szkolenia: Zielona Góra, 11-13 maja, 8-10 czerwca (6 dni)

Grupa 11, miejsce szkolenia: Gdańsk, 1-3 czerwca, 28-30 czerwca (6 dni)

W trakcie szkolenia z zakresu dostępności architektonicznej otrzymają Państwo wiedzę oraz niezbędne narzędzia do dokonywania w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji oraz innych podmiotów w zakresie dostępności architektonicznej.

Są też możliwe inne lokalizacje, w zależności od zainteresowania i zebrania listy chętnych osób.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

W pierwszej kolejności, jeśli Państwa organizacja jest zainteresowana udziałem w szkoleniach (moduły cyfrowy, informacyjno- komunikacyjny, architektoniczny), prosimy najpierw o przygotowanie i wysłanie SKANU DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA ADRES E-MAIL: mocnango@firr.org.pl

Dokumenty aplikacyjne do pobrania ze strony:

https://firr.org.pl/projekty/krajowe/mocna-ngo/

Po weryfikacji dokumentów przez pracownika Lidera Projektu (FIRR) i pozytywnej informacji zwrotnej, będą Państwo zobowiązani do wysyłki wersji papierowej na adres biura Projektu (FIRR).

Wszelkie pytania, kwestie organizacyjne, logistyczne i merytoryczne w odniesieniu do modułu architektonicznego,

proszę zgłaszać na adres mailowy Stowarzyszenia Młodych Lubuszan: mlodzilubuszanie@gmail.com, m.sajkiewicz@lubuszanie.org.pl

i/lub telefonicznie: 665 248 570.

SML_informacje o projekcie MOCNA NGO

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close