Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. „Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja społeczna.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu oferujemy Państwu bezpłatnie m. in.:

– udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe (m. in. kurs na prawo jazdy kat. C, kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem, np. pilarz, opiekunka dziecięca, obsługa komputera i kas fiskalnych, pracownik biurowy);

– wsparcie doradców personalnych (psychologa, prawnika, informatyka, specjalisty ds. wizerunku i innych);

– zajęcia integracyjne w Punkcie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, ukierunkowane na reintegrację społeczną, rozbudzanie zainteresowań, poznawanie swoich mocnych stron (np. zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne);

– zajęcia o charakterze warsztatowym ukierunkowane na zdobywanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy (m. in. obsługa komputera, pisanie CV, aktywne poszukiwanie pracy, umiejętność autoprezentacji);

– wyjścia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne do instytucji kultury;

– poczęstunek w trakcie zajęć.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy każdą osobę bezrobotną, która:

w ciągu ostatnich dwóch lat pozostawała bezrobotna przez ponad 12 miesięcy

i/lub

posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym

i/lub

ukończyła terapię uzależnienia od alkoholu lub narkotyków

i/lub

została zwolniona z zakładu karnego po odbyciu kary pozbawienia wolności

i/lub

jest bezdomna i realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności

i/lub

jest uchodźcą i realizuje indywidualny program integracji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – ul. Zacisze 17, pokój nr 7

www.zlop.org.pl

Tel. 68 452 72 71, 733 777 534

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close