Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych do składania ofert dotyczących realizacji świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów plastycznych w ramach zadanie 3 Integracja Społeczna w ramach projektu „Lepsze jutro II”.

Zapytanie ofertowe dotyczy 38 warsztatów w Punkcie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, dla 16 punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej rozmieszczonych na terenie miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego.

W każdym z punktów jest ok. 15-20 uczestników.

Czas trwania warsztatów: 2 godzinnych.

Poniżej wykaz Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.

  1. Zielona Góra: Drzonków, Kiełpin, Łężyca, Ochla, Racula, Zielona Góra ARKA, KIS ZLOP;
  2. Gmina Czerwieńsk: Nietków, Płoty;
  3. Gmina Sulechów: Brody, Kije, Pomorsko;
  4. Gmina Świdnica: Grabowiec, Słone, Wilkanowo;
  5. Gmina Zabór: Czarna.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 22 marzec 2019 r. do godz. 11:00 na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Telefon kontaktowy: 733 777 534

Kryterium oceny oferty: cena oraz kwalifikacje i doświadczenie.

Załącznik do zapytania ofertowego

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close