Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na usługę:

Kurs na prawo jazdy kategorii C” w ramach projektu: „Lepsze jutro” (RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku

Szczegóły zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-Prawo Jazdy C

Załączniki do edycji przez oferentów:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty do edycji

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych do edycji

Załącznik nr 3 – Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia do edycji

Załącznik nr 4 – Doświadczenie wykonawcy do edycji

Załącznik nr 5 – Oświadczenie do edycji

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close