1. Zamawiający:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
Reprezentowany przez p. Romualda Malinowskiego – Prezesa ZLOP
Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
NIP: 929-17-05-358

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup nagłośnienia i sprzętu RTV dla projektu ,,Lepsze Jutro”.

3. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Strona internetowa ZLOP (www.zlop.org.pl w zakładce Aktualności) – 08.03.2018r.

4. Tryb postępowania:

Postępowanie dla zakupów o wartości do 50.000,- zł netto, zgodnie z § 4 uchwały nr 72 Zarządu ZLOP z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu zakupu towarów i usług ZLOP.

5. Informacja o złożonych ofertach:

W wyniku postępowania terminowo, do dnia 16.03.2018r. złożono cztery oferty.

RAGTIME Sp.J.
Ul. 1 Maja 19
45-068 Opole
Cena oferty: 22.605,10 złotych brutto.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TONEX
Ul. Bohdziewicza 17
01-685 Warszawa
Cena oferty: 22.949,00 złotych brutto.

KAM – I Music Media Jarosław Igielski
Ul. Dmowskiego 1C
18-400 Łomża
Cena oferty: 25.768,50 złotych brutto.

Intermedia Agencja Interaktywna Bożena Szymczak
Ul. F. Rzeźniczaka 29B/5
65-119 Zielona Góra
Cena oferty: 22.481,55 złotych brutto.

6. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Intermedia Agencja Interaktywna.

Cena oferty: 22.481,55 zł brutto (18.277,68 zł netto).

7. Uzasadnienie wyboru oferty:

Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferuje sprzęt z najniższą ceną. Sprzedawca zapewnia bezpłatną dostawę do ZLOP.

8. Informacje dodatkowe:

Brak.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close