1. Zamawiający:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
Reprezentowany przez p. Romualda Malinowskiego – Prezesa ZLOP
Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
NIP: 929-17-05-358

2. Przedmiot zamówienia:

Rozeznanie rynku na ubezpieczenie NNW dla uczestników Zadania 3. Integracja Społeczna projektu ,,Lepsze Jutro”.

3. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Strona internetowa ZLOP (www.zlop.org.pl w zakładce Aktualności) – 16.12.2020 r.

4. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

W wyniku postępowania wybrano ofertę SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Cena oferty: 9 921,00 zł brutto.

5. Uzasadnienie wyboru oferty:

Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Informacje dodatkowe:

Brak.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close